නන්චැං ටීම්ලන්ඩ් IMP. & EXP. ට්‍රේඩ් කම්පැනි ලිමිටඩ්.

සපත්තු සඳහා වෘත්තීය වෙළෙන්දෙකු ලෙස, Teamland Imp. & Exp. ට්‍රේඩ් කම්පැනි ලිමිටඩ් විසින් පූර්ණ පාලිත කර්මාන්ත ශාලාවක් පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර හොඳින් කළමනාකරණය කළ කර්මාන්තශාලා 10 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඇත. උතුරු ඇමරිකානු, යුරෝපීය, ඕස්ට්‍රේලියානු, ජපන් සහ දකුණු අප්‍රිකානු වෙළඳපොලේ සිය ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම…

තවත් කියවන්න